Top

İlan Hakkında

İlan Hakkında

SAYIN BÖLGE KATILIMCIMIZ

             

İlgi: T.C. Ergene Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02.10.2017 tarihli ve 84287774.1823.02/68021-872-8161sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, "İlan Hk. " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DOSYALAR / BELGELER