Top

KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1. Kanal Bağlantı İzin Belgesi Başvuru Dilekçesi (F-CV-01)

2. Bağlantı Belgesi Sözleşmesi (F-CV-02)

3. Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait 2872 Sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine Uyacağına Dair Taahhütname (F-CV-03)

4. Atıksu Kanal Bağlantı İzni Taahhütnamesi (F-CV-04)

5. İmzalayan yetkili kişinin imza sirküleri Atıksu Kanal Bağlantı İzni Taahhütnamesi ekinde verilir.

6. Kanal Krokisi (Evsel atıksu kanalı, endüstriyel atıksu kanalı, yağmur suyu kanalı, atıksu sayacı, otomatik ızgara vs. krokide belirtilmeli)
7.Atıksu Sözleşmesi (F-CV-054 )

 

 

Not: Yukarda belirtilmiş olan tüm dokümanlar eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra ÇDKOSB teknik personeli tarafından yerinde inceleme yapılır ve “Fabrika Denetleme Tutanağı” doldurulur (F-CV-05)
Eksiklik yok ise belge düzenlenip firmaya verilir. Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksikliğin durumuna göre süre verilir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi (Firma Antetli) 

2. Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (F-CV-07)

3. Genel Taahhütname (F-CV-08)  (F-CV-09)

4. Çevre Taahhütname- Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait 2872 Sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine Uyacağına Dair Taahhütname (F-CV-03)

5. ÇED Görüşü

6. Çevre İzni

7. İş Akış Şeması ve Proje Özeti

8. Kapasite Raporu

9. Kanal Bağlantı İzin Belgesi

10. Sanayi Sicil Belgesi

11. Vergi Levhası 

12. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

13. İmza Sirküleri

14. Sorumlu Müdür Sözleşmesi 

15. Kira Sözleşmesi

16. İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği Sözleşmesi

17. Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskân)- ÇDKOSB Müdürlüğü İmar Biriminden alınır.

18. İmar Görüşü- ÇDKOSB Müdürlüğü İmar Biriminden alınır.

19. İtfaiye Raporu- İtfaiye Müdürlüğünden alınır.

  • Mimari Proje
  • Yangın Tesisatı Projesi                   

20. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde İçme ve kullanma suyunun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu (Resmi Mühürlü).
21. Oda Sicil Kayıt Sureti (Sanayi Odası)
21. Faaliyet Belgesi (Sanayi ve Ticaret Odası)

 

Not: Yukarda belirtilmiş olan tüm dokümanlar eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra ÇDKOSB teknik personeli tarafından firmanızda denetim yapılacaktır. Yapılan son kontrollerin tamamlanmasına müteakip İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı harç bedelinin yatırılması gerekmektedir. Mevzuat gereği İşyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Dilekçesi

2.Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (F-CV-06)

3.Kira sözleşmesi ya da tapu

4.Vergi Levhası

5.Ticaret Sicil Belgesi Fotokopisi

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7.İtfaiye Raporu

 

 

 

 

Not: Yukarda belirtilmiş olan tüm dokümanlar eksiksiz olarak tamamlandıktan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı harç bedelinin yatırılması gerekmektedir. Mevzuat gereği İşyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.