Top

KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İZLENECEK PROSEDÜR

 1. ÇDOSB Müdürlüğü’nden alınan Bağlantı Belgesi Sözleşmesi  firma yetkilisi tarafından imzalanır. EK-1

 2. İmzalayan yetkili kişinin imza sirküleri bağlantı belgesi sözleşmesinin ekinde verilir.

 3. Dilekçe ile birlikte ÇDOSB Müdürlüğü’ne başvurulur. ( Dilekçe Örneği OSB’den alınabilir.) EK-2

 4. Başvuru yapıldıktan sonra Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde inceleme yapılır ve “fabrika denetleme tutanağı” doldurulur. ( Örneği Bölge Müdürlüğü’nden alınabilir.) EK-3

 5. Kanal Krokisi ( Evsel Atıksu kanalı, endüstriyel atıksu kanalı, yağmur suyu kanalı, atıksu sayacı, otomatik ızgara vs krokide belirtilir) hazırlanır.

 6. Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait 2872 Sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine Uyacağına Dair Taahhütname EK-4

 7. Atıksu Kanal Bağlantı İzni Taahhütnamesi EK-5

 8. Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksikliğin durumuna göre süre verilir. Eksiklik tamamlandıktan sonra belge düzenlenip firmaya verilir.

 9. Eksiklik yok ise belge düzenlenip firmaya verilir. 

KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ YENİLENMESİ İÇİN İZLENECEK PROSEDÜR

 1. Dilekçe ile birlikte ÇDOSB Müdürlüğü’ne başvurulur. ( Dilekçe Örneği OSB’den alınabilir.) EK-1

 2. Başvuru yapıldıktan sonra Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde inceleme yapılır ve “fabrika denetleme tutanağı” doldurulur. ( Örneği Bölge Müdürlüğü’nden alınabilir.) EK-2

 3. Kanal Bağlantı Belgesi yenilenmesi için Taahütname( Örneği Bölge Müdürlüğü’nden alınabilir.) EK-3

 4. Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait 2872 Sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine Uyacağına Dair Taahhütname EK-4

 5. Atıksu Kanal Bağlantı İzni Taahhütnamesi EK-5

 6. İmzalayan yetkili kişinin imza sirküleri bağlantı belgesi sözleşmesinin ekinde verilir.

 7. Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksikliğin durumuna göre süre verilir. Eksiklik tamamlandıktan sonra belge düzenlenip firmaya verilir.

 8. Eksiklik yok ise belge düzenlenip firmaya verilir. 

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (GSM) İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

 1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU DİLEKÇESİ      (Firma Antetli) 

 2. GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU /BEYAN FORMU - Form Örneği EK-1

 3. YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (İskan) - ÇDOSB Müdürlüğümüzden alınır.

 4. KAPASİTE RAPORU - Çorlu Sanayi Ticaret Odasında Düzenlenen

 5. İŞ AKIŞ ŞEMASI VE PROJE ÖZETİ - (İş Akış Şeması ve Proje Özeti Formatı ) 

 6. SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ 

 7. RUHSAT HARCI DEKONTU - İl Özel İdaresine veya İlgili Belediye Hesabına Yatırılacak

 8. İMAR GÖRÜŞÜ - ÇDOSB Müdürlüğümüzden alınır.

 9. GENEL TAAHÜTNAME - Noter Onaylı Olmalı EK-2   EK-4

 10. İTFAİYE RAPORU - İtfaiye Müdürlüğünden alınır.

 11. ÇEVRE İZNİ  - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müracaat sonucu alınmış Çevre İzin belgesi örneği .Geçici Faliyet Belgesi ile 1 yıl süreli Deneme izni verilir.(Belgenin aslı ibraz edilecektir.)

 12. KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ - ÇDOSB Müdürlüğümüzden alınır.

 13. ÇED GÖRÜŞÜ

 14. ÇEVRE TAAHÜTNAME - Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait 2872 Sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine Uyacağına Dair Taahhütname EK-3

 15. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Ve İŞ YERİ HEKİMLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ

 16. KİRA SÖZLEŞMESİ

 17. SANAYİ SİCİL BELGESİ - Tekirdağ Valiliği Bilim ve Sanayi Teknoloji Müdürlüğü

 18. VERGİ LEVHASI 

 19. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ Ve İMZA SİRKÜLERİ

 20. ESKİ GSM BELGESİ - Belgenin Aslı  İbraz Edilecektir

 21. MİMARİ PROJE

 22. YANGIN TESİSAT PROJESİ