Top

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün "Kömür-Kül Cürüf Bertarafı Hk." Konulu Yazısı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün "Kömür-Kül Cürüf Bertarafı Hk." Konulu Yazısı

SAYIN BÖLGE KATILIMCIMIZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 15.11.2016 tarihli ve 13070673-145.12.01-E9638 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, "Kömür-Kül Cürüf Bertarafı Hk. " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,