Top

Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

SAYIN BÖLGE KATILIMCIMIZ

             

İlgi: TMMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi'nin  11.08.2016 tarihli ve 61.4/838 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, "Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,