Top

Trakya Verimlilik Platformu Mutabakat Metni İmzalandı.

Trakya Verimlilik Platformu Mutabakat Metni İmzalandı.

Trakya Verimlilik Platformu Mutabakat Metni İmzalandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Trakya’nın Verimli Kobileri Projesi 21 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başladı. Trakya Kalkınma Ajansının faydalanıcı kurum olarak yer aldığı bu proje kapsamında, Trakya Bölgesi’nin imalat hacmi ve kalkınma potansiyeli göz önünde bulundurularak “Trakya Verimlilik Platformu” kuruldu. 22 Eylül Çarşamba günü Çorlu’da Platform paydaşlarının ve basın mensuplarının katılımı ile “Temsili Mutabakat Metni İmza Seremonisi” gerçekleşti. İmza seremonisine bölgemiz adına Bölge Müdürümüz Halil HIZ katıldı.

 

Trakya Verimlilik Platformu, Trakya Bölgesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sürdürülebilir sanayi politikalarının yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş bir iş birliği ağıdır. Platform; imalat sanayinde kaynak verimliliğinin artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerjiye geçişin desteklenmesi, atıkların çevreye olan etkilerini azaltarak katma değer sağlayacak endüstriyel simbiyoz ve benzeri eko-verimlilik çalışmalarıyla yeşil ekonomiye geçişi kolaylaştıracak araçların bölgede yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmektedir.

Avrupa Birliği’nin “Avrupa Yeşil Mutabakatı- EU Green Deal”, politikaları ile uyumlu olarak Platform, makro düzeyde imalat sanayinde kaynakların verimli kullanımını yaygınlaştırmayı, yeşil/yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve bu sayede bölgenin rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir. 11 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Avrupa Yeşil Yeşil Mutabakatı iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaktır. Avrupa Birliği bu mutabakat ile 2050’ye kadar net sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi (karbon nötr), ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırılmasını ve sadece bir bölgenin değil, tüm dünyanın bir bütün olarak kalkınmasını hedeflemektedir.

“Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi”, Platform aracılığıyla 3 yıl içerisinde Trakya Bölgesi’nde rekabetçi sektörler olarak belirlenen 8 ana sektörde* faaliyet gösteren 300’den fazla KOBİ’ye birebir ziyaretler, süreç ve enerji etütleri gerçekleştirecek, danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunacaktır.

Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi, 2.917.750 € bütçesi ile 2021-2024 yılları arasında KOBİ'lerin bilinçli büyümesine, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına ve Trakya’da imalat sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır.

Haber Görselleri

Trakya Verimlilik Platformu Mutabakat Metni İmzalandı.Trakya Verimlilik Platformu Mutabakat Metni İmzalandı.