Top

İMAR PLANLARI ASKI DUYURUSU

İMAR PLANLARI ASKI DUYURUSU

İMAR PLANLARI ASKI DUYURUSU

Çorlu Deri İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ‘ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu ve Açıklama Raporu  4562 Sayılı OSB Kanunu‘nun 4.Maddesi ‘ne istinaden onaylanmış olup, OSB Kanunu gereği 31.07.2017 tarihinden başlayarak 07.08.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar 1 Hafta süreyle askıya çıkarılmıştır.
Bölgemiz İmar Planları’nın ve Açıklama Raporu ‘nun http://kss.sanayi.gov.tr web adresinde askıda olduğu ve olası itirazları için T.C. Tekirdağ Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü ‘ne müracaat edilmesi gerekmektedir. 
Parsel Sahibi Katılımcılara ve İlgililere duyurulur.