Top

İhracat Haftası Davet 2017

İhracat Haftası Davet 2017

SAYIN BÖLGE KATILIMCIMIZ

             

İlgi: Türkiye İhracatçılar Birliğinin 536547-TİM.00.GSK sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, " İhracat Haftası Davet 2017 " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DOSYALAR / BELGELER