Top

Genel Kurul Bilgilendirme

Genel Kurul Bilgilendirme

Genel Kurul Bilgilendirme

Sayın Bölge Katılımcısı ;

Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28/04/2022 tarihinde saat 13:00’de, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10/05/2022 tarihinde saat 13:00’de ve yine katılımın az olması durumunda çoğunluk şartı aranmaksızın 23/05/2022 tarihinde saat 13:00’de Deri Organize Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda ekteki gündem maddeleri gereği yapılacaktır.4562 Sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde yapılan ve 02.02.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik gereği;

 1.“OSB sınırları içerisinde Parsel sahibi olup Yapı Kullanım Belgesi almamış katılımcılar Genel Kurul Toplantılarına sadece dinleyici olarak katılabilecek ve Yönetim, Denetim ve OSBÜK Üyeleri seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunmayacaktır.”

2.     Parsel Sahibinin Gerçek Kişi olması durumunda Genel Kurullarda Asaleten Temsil edilecektir, Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerde yapı kullanma izni almış olan her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Birden Fazla ortaklık durumu mevcut olması halinde diğer ortaklardan Temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi gerekmektedir Vekaleten katılım Geçerli değildir.

3.     Parsel Sahibinin Şirket Olması durumunda Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak Temsil ve İlzam Yetki Belgesi (2022 Tarihli Son 3 Ay İçinde Alınmış) getirmesi gerekmektedir.

Yönetmelikte yapılmış söz konusu değişiklikler doğrultusunda toplantıya katılımlarınız için durumu bilgilerinize arz ederiz.  

                                                 Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi

                                                                                                Yönetim Kurulu

DOSYALAR / BELGELER