Top

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün "Kömür Kül-Cürüf Bertarafı" Konulu Yazısı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün "Kömür Kül-Cürüf Bertarafı" Konulu Yazısı

SAYIN BÖLGE KATILIMCIMIZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 04.10.2016 tarihli ve 13070673/8433 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, "Kömür Kül-Cürüf Bertarafı " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DOSYALAR / BELGELER