Top

BÖLGEMİZ SEKTÖR GRUBU DERİ İHTİSAS VE KARMA OLARAK DEĞİŞTİ.

BÖLGEMİZ SEKTÖR GRUBU DERİ İHTİSAS VE KARMA OLARAK DEĞİŞTİ.

BÖLGEMİZ SEKTÖR GRUBU DERİ İHTİSAS VE KARMA OLARAK DEĞİŞTİ.

       Bölgemizin  07.11.2016 tarihli ve 171 sayılı yazısı ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı Başvuru sonucunda ‘’Deri İhtisas’’ Olan sektör grubunun
“ Deri İhtisas ve Karma”’ya dönüştürülmesine ilişkin talebimiz Bakanlıkça uygun görülerek
“ Çorlu Deri İhtisas ve Karma OSB “ unvanlı Ana Sözleşmesi onaylanmıştır.

DOSYALAR / BELGELER