Top

YILLIK İŞLETME CETVELİ

YILLIK İŞLETME CETVELİ

YILLIK İŞLETME CETVELİ

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün  21.04.2020 tarihli ve 29403255-120.02.02 /59 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, " Yıllık İşletme Cetveli " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,