Top

Tanıtıcı Bayrak İle İlgili Açıklamalar

Tanıtıcı Bayrak İle İlgili Açıklamalar

Tanıtıcı Bayrak İle İlgili Açıklamalar

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün  16.06.2020 tarihli ve 31403330-622.03/59 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, " Bilgi Belge Talepleri " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,