Top

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün " Kurullar ve Toplantılar ile İlgili Diğer İşler " konulu Yazısı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün " Kurullar ve Toplantılar ile İlgili Diğer İşler " konulu Yazısı

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün  19.11.2019 tarihli ve 29403255 - 050.99 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, " Kurullar ve Toplantılar ile İlgili Diğer İşler " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DOSYALAR / BELGELER