Top

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün  15.05.2020 tarihli ve 29403255-120.02.01 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, " Sanayi Sicil Belgesi" konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,