Top

KVKK Semineri

KVKK Semineri

KVKK Semineri

İlgi: OSB Üst Kuruluşu 'nun   11.09.2020 tarihli ve GS.2020/758 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, " KVKK Semineri " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


SEMİNERE KATILIM ADRESİ
 https://tobb-org.zoom.us/j/99241766144         (Şifre: 819854)

DOSYALAR / BELGELER