Top

Kaynak Verimliliği Analiz ve Raporlarının Duyurulması Hakkında

Kaynak Verimliliği Analiz ve Raporlarının Duyurulması Hakkında

İlgi: T.C. Trakya Kalkınma Ajanı Genel Sekreterliğinin 21.11.2019 tarihli ve 21539595-110.08-E.1211 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, "Kaynak Verimliliği Analiz ve Raporlarının Duyurulması Hk. " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,