Top

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

SAYIN BÖLGE KATILIMCISI ;

 

 

             Yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği ölüm, maluliyet gibi sonuçların toplumun tüm kesimini derinden etkilediği, iş sağlığı ve güvenliği önemini bir kez daha ortaya koyduğu ve 6331 sayılı İş Kanunu’nun 23/2 Maddesi gereği OSB yönetimi olarak görev ve sorumluluk alanımızdaki işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınması hususunda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun 23/2 maddesinde “Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri ve siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.” şeklinde ifade edilmiştir.

 

             Sözkonusu yönetmeliğin 23/2 maddesinde belirtilen ifadeye göre Çorlu Deri ve Karma OSB Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi tarafından çeşitli zamanlarda ve rutin olarak İş Sağlığı ve Güvenliği gereklilikleri ile ilgili denetim gerçekleştirilecek olup, uygunsuzluk ile ilgili firma yetkilileri Kanun gereği uyarılacaktır.

 

             Uygunsuzlukların giderilmemesi ve uyarı konusu tedbirlerin alınmaması durumunda Bölge Müdürlüğü olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek ile yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

 

            Konunun Önemi ve hassasiyetine binan gereği bilgilerinize önemle rica olunur.

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                    Ünal DİNER

                                                                                                                                                                 Bölge Müdürü