Top

İlan Hk.

İlan Hk.

SAYIN BÖLGE KATILIMCIMIZ

             

İlgi: T.C. Ergene Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 15.03.2018 tarihli ve 84287774-823.01.E.168/1009 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, "İlan Hk. " konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,