Top

COSME Türkiye Projesi Açılış Toplantısı Daveti

COSME Türkiye Projesi Açılış Toplantısı Daveti

SAYIN BÖLGE KATILIMCIMIZ


İlgi: T.C. KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının  21.11.2019 tarihli ve 60014838 - 745.01.01-E.11202 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, " COSME Türkiye Projesi AçılışToplantısı Daveti" konulu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Sayın İlgili,

 

Bilindiği üzere Başkanlığımız, COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda; programdan en üst düzeyde yararlanılması için kapasite oluşturulması, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Bakanlığımızın koordine ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2 no’lu aktivitesi olan “AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitenin Geliştirilmesi” kapsamında yürütülecek olan “COSME Türkiye – Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure” konulu proje yürütülmektedir.

 

Proje açılış konferansı, davetiye yazıları ekte iletilmekte olup 03 Aralık 2019 tarihinde, ekte bulunan gündem ile Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirilecektir.

 

Söz konusu konferansa katılımınız COSME Programı kazanımlarını en üst seviyeye çıkarabilmek adına önemli olacağından, ekteki gündem ile gerçekleştirilecek etkinliğe katılım sağlayacak kişilerin ve iletişim bilgilerinin 28 Kasım 2019 tarihine kadar cosme@kosgeb.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı